Giải ngân hơn 1.500 tỷ đồng để bảo vệ gần 6 triệu héc ta rừng

Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng tại Vườn Quốc gia Cát Tiên. Nguồn: www.vnff.vn

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, 45 đơn vị Quỹ Dịch vụ môi trường rừng các cấp đã thu được 690,28 tỷ đồng từ dịch vụ môi trường rừng, đạt 21,57% kế hoạch thu năm 2019. Trong đó, Quỹ Dịch vụ môi trường rừng trung ương thu được 499,28 tỷ đồng, đạt 21,75% kế hoạch năm 2019; quỹ các tỉnh, thành phố thu được 190,99 tỷ đồng, đạt 21,1% kế hoạch.

Số tiền dịch vụ môi trường rừng mỗi năm đã góp phần quản lý, bảo vệ 5,98 triệu ha rừng (chiếm khoảng 42% tổng diện tích rừng toàn quốc), góp phần hỗ trợ chủ rừng có kinh phí quản lý, bảo vệ rừng. Mặt khác, nguồn kinh phí này còn hỗ trợ kịp thời cho hơn 410.000 hộ gia đình, cộng đồng với 86% là đồng bào dân tộc có điều kiện nâng cao đời sống, cải thiện sinh kế.

K.L

Tags :

Ý Kiến Bạn Đọc